Odjeljenje Migracija i obitelj

1.1 Interkulturelle Familienbildung

Napomena: Opcenito su pod pojmom "Familienbildung" obuhvacene sve djelatnosti kojima se obiteljima na osnovi njihovih predznanja i sposobnosti pomaže pri zadovoljenju njihovih potreba i interesa u raznim životnim i odgojnim pitanjima. Nadalje su ovime obuhvacene djelatnosti kojima se obitelji motiviraju na suradnju sa odgojnim ustanovama te na korištenje razlicitih oblika samopomoci. Mladim ljudima se nude usluge kojima ih se priprema na brak, partnerstvo i suživot sa djecom.
Odjeljenje "Interkulturelle Familienbildung" pri IFZ-u se smatra mjestom interkulturalnih susreta te nudi obrazovne i savjetodavne usluge obiteljima i njihovim pojedinim clanovima u svim životnim situacijama. Pri tome posebnu pažnju poklanjamo kvaliteti i aktualnosti usluga, zadovoljstvu klijenata te blizini mjestu stanovanja i interkulturalnoj strukturi naših posjetioca. Kroz naše ponude pokušavamo omoguciti suživot razlicitih kultura i generacija. Pri tome posebno profitiramo od uske suradnje sa našim savjetovalištem za migrante te sa odgojnim savjetovalištem.
Naš je cilj - biti mjestom nade u kojem se razvijaju smislene perspektive solidarnog suživota.

1.2 Savjetovalište za migrante (Migrationsberatungsstelle)

Savjetovalište za migrante svoje usluge nudi ljudima koji imaju migracijsko porijeklo. Savjetujemo na slijedecim jezicima: njemacki, turski, hrvatski, srpski, bosanski, grcki, španjolski i armenijski.
Mi nudimo informacije o Zakonu o strancima (Zuwanderungsgesetz), te savjete izmedu ostalog i u slijedecim temama:

  • boravak i radna dozvola
  • zakonske odredbe o integraciji, ukljucujuci i informacije o integracijskim tecajevima
  • stambena pitanja
  • vrtic i škola
  • mirovina, zdravstveni problemi
  • obiteljski i identifikacijski problemi
  • izbjeglicki status
  • povratak u domovinu
  • njemacko državljanstvo
  • pomažemo pri kontaktima sa raznim gradskim službama

Savjetovanje na njemackom jeziku: srijedom i cetvrtkom od 9.00 do 12.00 sati

Savjetovanje za migrante i izbjeglice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku:
ponedjeljkom od 13.00 do 16.00 sati
cetvrtkom od 10.00 do 12.00 te od 13.00 do 15.30 sati (usp. tocku 1.3)

1.3 Interkulturalno susretište (Interkulturelles Begegnungszentrum)

Interkulturalno susretalište vrši životno usmjeren integracijski rad u gradu Frankfurtu na Majni. Cilj mu je: omoguciti susret razlicitih kultura. Mi kako migrantima iz raznih zemalja tako i nijemcima pružamo priliku medusobnog i zajednickog susretanja u razlicitim okvirima. Sa svojim ponudama želimo poticati susretanje razlicitih kultura, nacionalnosti i religija, te Vas podržavati u ucenju njemackog jezika.
Savjetovanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku moguce je:
ponedjeljkom od 13.00 do 16.00 sati
cetvrtkom od 10.00 do 12.00 te od 13.00 do 15.30 sati
Savjetnica:
gospoda Senka Turk, dipl. socijalna pedagoginja,
Tel. 069 943 444 0
E-Mail: senka.turk(at)ifz-ev.de

1.4 Sastajalište i informacijska služba za starije osobe:

Ovo sastajalište u Ostendstr. 70 je privlacno mjesto susreta za starije migrante i nijemce ne samo iz našeg dijela grada, vec sa citavog podrucja Frankfurta.

Informiranje i savjetovanje starijih osoba vršimo od 2003. godine u našem birou u Ostendstr. 36.

Savjetovanje u informacijskoj službi:
Ostendstr. 36
60314 Frankfurt
Tel. 069 43059097, Fax: 069 43059157
E-Mail: Aeltere-MigrantInnen-und-Deutsche(at)ifz-ev.de

Savjetovanje za starije osobe na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku:
ponedjeljkom od 10:00 - 12:00 sati te od 14:00 - 17:00 sati
utorkom i petkom od 10:00 - 12:00 sati poslijepodne po dogovoru

Savjetnik:
gospodin Stjepan Maleš
Želite li sa odjeljenjem Migracija i obitelj (Migration und Familie) ili sa nekim od njegovih gore navedenih pododjeljenja (osim službe za starije osobe) uspostaviti kontakt, obratite se na slijedecu adresu:

Internationales Familienzentrum e.V.
Migration und Familie
Ostendstr. 70
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069/943444-0 (od ponedjeljka do petka 9.00 - 17.30 Uhr)
Fax: 069 943444 70
E-Mail: gusti-gebhardt-haus(at)ifz-ev.de

Želite li uspostaviti kontakt sa našom informacijskom službom za starije osobe obratite se na slijedecu adresu:
Internationales Familienzentrum e.V.
Infoladen Ostendstr. 36
60314 Frankfurt
Tel. 069 43059097
Fax: 069 43059157
E-Mail: Aeltere-MigrantInnen-und-Deutsche(at)ifz-ev.de