Εμείς για εμάς.

Το IFZ λειτουργεί ως υπηρεσία ιδιωτικού δικαίου με κοινωνικό και επιμορφωτικό έργο στη Φρανκφούρτη και στα περίχωρα της. Είναι ένας από τους παλαιότερους μη κερδοσκοπικούς θεσμούς στη Γερμανία (έτος ίδρυσης 1974) που προσφέρει τις συμβουλευτικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές υπηρεσίες του σε πολίτες ανεξαρτήτως της εθνικής, πολιτισμικής τους προέλευσης και θρησκείας. Η αποτελεσματικότητα της συμβολής του προσωπικού μας σε επιμορφωτικά και διαπολιτισμικά θέματα συνίσταται στη συστηματική συνεργασία τόσο των διαφορων τμημάτων της υπηρεσίας μας (παιδικός σταθμός, σχολειό για παιδιά με προβλήματα προσαρμογής ή μάθησης, ψυχοκοινωνικό κέντρο, κ.a.) όσο και στη
στενή επαφή με άλλους κοινωνικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.
Η συμβουλευτική προσφορά του IFZ παρέχεται εκτος της γερμανικής και σε διάφορες άλλες γλώσσες όπως ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, σερβοκροατικά κ.a. Οι υπηρεσίες μας στην ελληνική γλώσσα περιλαμβάνουν τα εξής:
-Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργασιακά και οικογενειακά ζητήματα καθώς και σε θέματα
διαμονής και κατοικίας.
-Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα.
-Πληροφόρηση, συνοδεία και βοήθεια στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων:

Διαπαιδαγώγησης μέσα στην οικογένεια
Σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εργασίας
Διάστασης και διαζυγίου, διαμεσολάβηση σε προβλήματα συζυγικών σχέσεων
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην κυρία Μαρίνα Βογιατζάκη-Burkhardt.